MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

INDIOTS > Sitges, Transportadors i Pesatg de l'aliment

MAKER FARMS li pot proporcionar multitud de solucions per l'emmagatzematge, transport i pesatge de l'aliment a la seva explotació.

El sistema Flex-Auger de Chore-Time és el transportador de pinso original, d’alta eficiència energètica, gran resistència al desgast i sense problemes. Ha estat provat com el sistema de transport de pinso més fiable, el més manejable i amb una qualitat per sobre de totes les seves imitacions.

El sistema de bàscula digital per a sitges de pinso li proporciona el pes exacte de l'aliment i l'ajuda a mantenir un inventari exacte de l'aliment emmagatzemat en tot moment. És un sistema fàcil de gestionar i no requereix una sitja bàscula secundària ni una coberta o allotjament especial.

Qualssevol que siguin les seves necessitats en emmagatzematge, transport i pesatge de l'aliment, no ho dubti,  té la solució perfecta per a vostè i la seva explotació.