MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

RECRÍA > Gallines ponedores

En vista del desenvolupament i augment de vendes dels sistemes aviaris per gallines ponedores comercials, és molt important que les gallines, durant el període de recria, es familiaritzin amb els slats i aprenguin a saltar i volar. D'aquesta manera, les aus estan millor preparades per viure en un sistema aviari durant el seu període de producció.

Amb aquests sistemes per la recria s'aconsegueix que les gallines no produeixin ous al terra quan es troben en producció, ja que el sistema aviari els resulta familiar i no els causa molèsties. MAKER FARMS li ofereix varis sistemes de la firma Jansen que han estat especialment desenvolupats amb aquesta finalitat.

Un d'aquests sistemes és l'anomenat sistema de Slats plegables, que consisteix en una gran àrea de slats amb una sèrie d'estructures metàl·liques plegables amb slats de plàstic. Aquestes estructures es troben al llarg de les vores i al mig de l'àrea amb slats. Durant les primeres setmanes aquestes plataformes es deixen plegades de manera que evitin que les polletes puguin caure de l'àrea de slats. Després d'algunes setmanes, les plataformes es col·loquen horitzontalment creant una zona addicional per viure. Al posar línies de menjador o abeurador sobre d'aquestes plataformes, s'estimula les aus a volar.

L'altre sistema ofert és l'anomenat Nivo-Varia. En aquest sistema s'instal·len vàries línies de plataformes amb slats. Cada plataforma es pot elevar individualment de manera que es creen diferents nivells. A sobre de cada plataforma s'hi troba una línia de menjador o d'abeurador de manera que les polletes es veuen forçades a saltar i volar per arribar a l'aliment i a l'aigua.

En ambdós sistemes, totes les plataformes poden col·locar-se verticalment de manera que es pugui treure la gallinassa de sota de l'àrea amb slats un cop les aus hagin abandonat l'explotació.

MAKER FARMS li pot oferir varis sistemes de menjadors de la firma Chore-Time per alimentar les seves gallines de recria. En aquests sistemes les aus no tenen el menjar restringit i per tant no és necessària la indexació dels tubs dels menjadors. En tots els sistemes per la recria de ponedores, els plats porten un mecanisme que evita que els plats es tombin. Aquesta característica és molt important per evitar el vessament de l'aliment degut al constant moviment de les aus dins de la granja.

Pel que fa als sistemes d'abeuradors,  li ofereix la tetina multidireccional de Chore-Time. Aquesta tetina permet que les seves aus tinguin un fàcil accés a l'aigua des del primer dia. A l'interior del tub de la tetina no hi ha connexions que dificultin el cabal d'aigua ni les tasques de neteja. A més, són fàcils d'instal·lar, fàcils d'utilitzar i requereixen molt poc manteniment.

Per aquest tipus d'aus, s'utilitza també el recuperador que proporciona un fàcil accés a la tetina i redueix al màxim el malbaratament d'aigua.