MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

GALLINES REPRODUCTORES > Menjador per gallines

MAKER FARMS disposa de dos sistemes de menjadors per gallines, ambdós de la prestigiosa firma americana Chore-Time, que li asseguren màxima qualitat, major durabilitat i millors rendiments per vostè i les seves aus.

El sistema de menjador amb plats Ultrapan reparteix racions uniformes de menjar a cada gallina quan aquest es posa en funcionament. La indexació dels tubs del sistema i els seus motors d'alta velocitat asseguren que el menjar es reparteixi de forma uniforme i en pocs minuts, a tots els plats i al llarg de tota la nau. Els plats donen a les aus un major espai per menjar i un major confort a l'hora de menjar que els menjadors de cadena pel que tenen menys estrès a l'hora de menjar. A més, poden moure's més fàcilment cap al menjar i l'aigua sense les barreres que suposen els menjadors de cadena. Evidentment, els mascles són incapaços de menjar en aquest menjador degut a las formes i dimensions dels forats que donen accés al menjar, la qual cosa beneficia al benestar de les gallines.

El sistema de menjador de canal amb espiral Ultraflo proporciona a les aus aliment fresc i la seva velocitat de repartiment evita que cap gallina comenci a menjar fins que ho facin totes. Això elimina competicions, estrès i el pica-pica de l'aliment, la qual cosa dóna una major uniformitat a les aus. La forma de la canal del menjador Ultraflo proporciona una zona natural per menjar per un major estalvi de l'aliment. L'espiral del menjador té una acció rotatòria que remou l'aliment per mantenir una barreja absoluta dels seus components. Existeixen diferents mides de la reixeta per impedir que els mascles es mengin la ració de les gallines. A més, aquest prestigiós menjador és fàcil de gestionar i no té cantonades ni connexions que puguin causar avaries.

No dubti automatitzar les seves línies de menjador per gallines reproductores, i oblidi's d'aquesta tasca tan ingrata. Contacti amb MAKER FARMS per automatitzar l'elevació de les seves línies de menjador, ho agrairà!