MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

GALLINES REPRODUCTORES > Nius i Slats

Si està pensant en ampliar la seva explotació de gallines reproductores, o vol modernitzar-la, no ho dubti,  està en posició d'oferir-li el millor niu ponedor del mercat, el niu Jansen. Ponedor Jansen

Gràcies al seu color i forma, aquest niu és molt atraient per la gallina, de manera que els nius són visitats molt freqüentment, garantint així una posta amb un mínim d'ous al terra o fora del niu.

El niu està fet amb una fusta contraplacada de primera classe i amb separacions de plàstic. Gràcies a això es té en compte el benestar de les aus i s'ofereix un clima apropiat. La reproductora se sent còmoda i s'aconsegueix la millor productivitat. L'estoreta Jansen és molt diàfana de manera que deixa el niu molt net i dóna un gran confort a les aus.

Cal esmentar també que la senzilla construcció del niu permet un muntatge ràpid, de manera que es pot realitzar en menys del 60% del temps emprat en muntar altres sistemes.

El niu de Jansen compta amb un espai entre el sistema d'expulsió i la part posterior del niu per evitar escassetat d'aire dins del niu, la qual cosa és realment interessant en situacions d'alta densitat i/o altes temperatures.

Aquest gran niu està dissenyat per evitar que la reproductora pugui arribar als ous un cop aquests estan a la cinta, evitant així ous trencats, bruts o picats. A més, es tracta d'un sistema fàcil de netejar, fet amb materials molt duradors. Cal remarcar l'absència en el sistema de separacions dobles o espais lliures, evitant així l'aparició de paràsits en el propi niu.

El sistema d'expulsió del niu es pot programar, de manera que es redueix el temps d'incubació i assegura, per tant, una major posta d'ous.

Els slats de plàstic Jansen deixen passar fàcilment la gallinassa. A més, estan especialment dissenyats per donar un bon suport a les aus de manera que es facilita i es millora la fertilització.

Es tracta d'uns slats molt fàcils de netejar, fets amb un material molt durador (polipropilè estabilitzat UV). A més, presenten una robusta subjecció gràcies als perfils galvanitzats arrodonits.

La taula de recol·lecció ReprodNiusd'ous permet recollir els ous procedents del niu. Cal esmentar que la gran cinta central del niu permet emmagatzemar molts ous, de manera que els ous resten intactes, sense ruptures ni craqueigs, donant uns resultats d’incubabilitat realment bons. A més, la velocitat regulable de la cinta facilita molt la tasca de recol·lecció.

Si està pensant en adquirir un niu ponedor, no ho dubti i uneixi's a la família de grangers que ja gaudeixen de les virtuts d'aquest gran producte. No se'n penedirà!