MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

GALLINES REPRODUCTORES > Cinta Transportadora d'Ous

Els ous produïts amb cura s'han de transportar amb la mateixa cura i precaucions. Per això MAKER FARMS li ofereix el sistema Flex Belt de Jansen, un sistema de transport d'ous únic i exclusiu, a l'abast de la seva mà i que li facilitarà la tasca de moure els ous dins de la seva pròpia explotació.

Amb el sistema Flex Belt, es poden fer corbes de fins a 180º i pendents amb angles de fins a 40º. Gràcies a aquestes possibilitats, Flex Belt és un sistema realment flexible i que li estalviarà molt espai. Els barrots flexibles del sistema eviten ruptures en els ous i permet el transport d'ous d'una forma segura i fiable. A més, aquest exclusiu sistema de transport d'ous requereix molt poc manteniment.

Amb aquest sistema podrà centralitzar tots els ous de la seva explotació en un sol punt, de manera que la seva recollida serà molt més fàcil i còmoda. La instal·lació de càmeres de seguretat pot ajudar-lo a tenir un control i supervisió de tota la seva explotació des del mateix punt central de recollida.

A més, MAKER FARMS també li ofereix la possibilitat d'adquirir una màquina empaquetadora d'ous de la casa Prinzen que farà tota la feina dura per vostè. Aquesta màquina li estalviarà tota la feina de recollida d'ous i col·locació als cartrons, que es realitzarà de forma automàtica.