MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

GALLINES PONEDORES I CAMPERES > Sistemes Aviaris

Segons les noves directrius Europees, a partir del 2012 totes les granges de gallines ponedores dels països de la Unió han de complir amb una sèrie de reglamentacions estrictes i les gallines han d'abandonar les gàbies. Per aquest motiu MAKER FARMS li ofereix tot tipus de productes per tal que les seves explotacions compleixin amb la nova normativa. Aquesta, fixa en 9, per exemple, el nombre màxim de gallines per m2 de superfície hàbil (terra + slats) o que el niu ponedor ha de complir el fet de donar 120cm2 per gallina.

L'alternativa a les gàbies són els sistemes aviaris. Aquests sistemes consisteixen en la utilització de nius, slats, perxes, zones de furgar, i evidentment sistemes de menjadors i abeuradors, per on les gallines es mouen lliurement en unes condicions molt millors que en els antics sistemes de gàbies.

Els sistemes aviaris que MAKER FARMS li ofereix són tots de la marca Jansen i compten tots ells amb un niu fet d'una fusta contraplacada de primera classe amb separacions plàstiques. D'aquesta manera es té en compte el benestar de les aus, la gallina se sent molt còmoda i s’aconsegueix la millor productivitat. L'estoreta de Jansen és molt diàfana, facilitant el traspàs de la brutícia per obtenir ous més nets. El niu conté un espai entre el sistema d'expulsió i la part posterior per evitar l'escassetat d'aire i que mai pugui faltar oxigen a les aus quan es troben dins del niu. La construcció del niu evita l'aparició de paràsits i la configuració d'aquest evita que la gallina arribi als ous un cop postos, assegurant un menor nombre d'ous trencats o craquejats.

Els slats de Jansen estan fets d'un plàstic de primera classe i dissenyats per oferir la millor superfície i la major comoditat per les aus, el que és molt important per poder garantir una productivitat òptima a la vegada que s'eviten problemes a les potes de les gallines. Les perxes de Jansen poden ser metàl·liques o de fusta. Són fàcils de netejar, higièniques i amb una alta acceptació per part de les aus.

Els bons sistemes aviaris tenen una construcció apropiada i sòlida garantint una llarga vida útil. A més, es poden aplicar fàcilment les opcions que el productor prefereixi. Les característiques d'aquests projectes fan que es desenvolupi un projecte nou i a mida per cada cas, de manera que es cobreixin totes les necessitats i expectatives del client.

MAKER FARMS li ofereix fins a 3 tipus de sistemes diferents, depenent de les necessitats del client. Aquests sistemes es diferencien bàsicament per la intensificació que es desitgi assolir a l'explotació.

El primer d'aquests es coneix com a sistema extensiu,amb una densitat de 9 aus per m2 de terra. Aquests sistema facilita una bona visió del conjunt, estalvia feina i el seu maneig és senzill. És un sistema que permet tenir varis pisos en una mateixa granja i que permet la opció de tenir un pati d'hivern.

El següent sistema, pel que a intensificació es refereix, és l'anomenat semi-intensiu, i presenta una densitat de 12-13 aus per m2 de terra. El sistema conté nius, cinta per la gallinassa i slats, tot en un mateix bloc anomenat Comfort que al seu torn es complementa amb el bloc Compact que conté slats, perxes, cinta per la gallinassa i les línies d'aigua i menjar.

Existeix la opció de col·locar tubs d'aire per sobre de les cintes per la gallinassa, de manera que aquesta s'asseca i el seu maneig resulta més fàcil i menys costós.

En els casos en que es vulgui una intensificació màxima, es projectarà l'anomenat sistema intensiu, que presenta niu, slats, cinta per a gallinassa, perxes i sistemes de menjador i abeurador tot en un mateix bloc. Amb aquest sistema s'assoleixen densitats de fins a 17-18 aus per m2 de terra.

Amb aquest sistema, el 75% de la gallinassa és transportada per les cintes, a la vegada que s'asseca gràcies als tubs amb aire sec col·locats sobre aquestes. Això representa un millor ambient dins de la nau degut a la reducció de la humitat i els efectes de l'amoníac.

Si està pensant en transformar les seves granges de gàbies i adaptar-les a les actuals directrius europees i implantar el sistema aviari a la seva explotació, no dubti posar-se en mans de professionals. Contacti amb MAKER FARMS per obtenir els millor resultats i una ràpida rendibilització de la seva inversió.