MAKER FARMS, S.L. - <body> <p><h1>Disseny, concepció i muntage de insal lacions avícoles</h1> <h3>maker-farms, pollastres, Indiots, Recria, Reproductores, Ponedores, Claus en mà, Menjadors, Abeuradors, Sitges, pesatge, climatizació, aus</h3></p> </body>

GALLINES PONEDORES I CAMPERES >Assecadors de Gallinassa

A les grans explotacions de gallines ponedores es generen quantitats abismals de residus que han de ser recollits, centralitzats i tractats, per finalment poder-se’n desfer d'ells. Per això MAKER FARMS li ofereix els sistemes de transport i assecat de gallinassa de la casa Jansen.

El procés comença amb vàries cintes de PP (polipropilè) col·locades a sota dels slats i perxes, que recullen fins a un 75% de la gallinassa produïda pels animals. Aquesta es centralitza en un dels extrems de la nau, on és recollida per una altra cinta transversal que porta tots els residus fins al sistema d'assecat, situat en un edifici annex a la nau.

Els sistemes d'assecat de gallinassa presenten uns costos energètics molt baixos degut a que no es requereix cap sistema de calefacció addicional. Aquests sistemes comporten una dràstica reducció de les emissions d'amoníac (fins a un 95%) i no requereixen un procés de pre-assecat de la gallinassa.

Es pot dur a terme un assecat de fins al 90% de la matèria de manera que es redueix de forma abismal el pes del material a la vegada que s'augmenta el valor d'aquest. El sistema presenta uns costos d'instal·lació baixos i un fàcil manteniment.